Hizmetlerimiz / Yatırım Danışmanlığı >

Yatırım Danışmanlığı

Birçok işletme ve kuruluş yapacakları yatırımlar için karar verme aşamasında yatırımın karlılık analizini yapmayı, uygun finansman kuruluşları ile çalışmayı, yatırımdaki satın alma vb. süreçlerin etkin yönetimini talep etmektedir. ADN İdeal Danışmanlık olarak her türlü yatırım için

  • En doğru finansal kaynak araştırmasının yapılması,
  • Bölgesel/ulusal ve uluslararası benchmarking çalışmaları
  • Sektör ve rakip analizi yaparak fiyatlama tahmini gibi konularda işletmelere destek sağlanmaktadır.

Ayrıca verilen destek kapsamında

  • Yatırımların ekonomik analizi,
  • Risk değerlendirmesi ve
  • Duyarlılık analizleri de  yapılmakta ve kapsamlı bir rapor haline müşteriye sunulmaktadır.