KOBİ Gelişim Destek Programı

KOBİ’lerin ;

  • Ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
  • Rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi

için hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

•    Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsüne sahip,
•    KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan her işletme

  • Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden,
  • Üretim,
  • Yönetim-organizasyon,
  • Pazarlama, dış ticaret,
  • İnsan kaynakları,
  • Mali işler ve finans,
  • Bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlar