1507 – KOBİ Ar-Ge Programı

Programda projelere sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

KOBİ ölçeğindeki Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşlar

  • Yeni bir ürün üretilmesi,
  • Mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi,
  • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi