Genel Destek Programı

KOBİ’lerin ;


•    rekabet güçlerini ve düzeylerini artırması amacıyla işletmelerini geliştirmeleri,
•    KOSGEB desteklerinden faydalanmaları,
•    özgün ve kaliteli mal/hizmet üretmeleri,
•    tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini geliştirmeleri için gereken desteği sağlamak amaçlanmıştır.

  • Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsüne sahip,
  • KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan her işletme

Program; 
•    Yurt İçi Fuar Desteği, 
•    Yurt Dışı İş Gezisi Desteği, 
•    Tanıtım Desteği,
•    Eşleştirme Desteği, 
•    Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, 
•    Danışmanlık Desteği, 
•    Eğitim Desteği,
•    Enerji Verimliliği Desteği, 
•    Tasarım Desteği, 
•    Sınai Mülkiyet Hakları Desteği, 
•    Belgelendirme Desteği, 
•    Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği, 
•    Bağımsız Denetim Desteği, 
•    Gönüllü Uzmanlık Desteği, 
•    Lojistik Desteği olmak üzere 15 farklı destek konusunu içermektedir.