Girişimcilik Destek Programı

Girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaşması ile ekonomik ve istihdam sorunlarını çözmek, ülke kalkınmasına katkı sağlamaktır.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi için; genel katılım

Yeni Girişimci Desteği için;

  • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimciler,
  • İŞGEM’de yer alan girişimciler

İş Geliştirme Merkezi Desteği için;

  • Belediyeler,
  • Yüksek Öğretim Kurumları,
  • Özel İdareler,
  • Meslek Kuruluşları,
  • İnkübatörler

İş Planı Ödülü

  • Girişimcilik dersi veren üniversitelerin öğrencileri

Bu Program; 


• Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,
• Yeni Girişimci Desteği,
• İş Geliştirme Merkezi Desteği,
• İş Planı Ödülü konularını kapsar.